قرارداد خرید پکیج طراحی گرافیکی :

ماده ۱ – طرفین قرارداد
طرف اول قرارداد تیم کلاژ به سرپرستی آقای سعید نیکنام ( مجری ) و آدرس اینترنتی www.kolazh.net می باشد .
طرف دوم قرارداد نیز مشتری ، که خانم/آقای خریدار ( کارفرما ) با نام ……………… و کدملی ……………… می باشد .
تبصره ۱ – به منظور تسریع در فرایند ارتباط با کارفرما ، کلیه مکاتبات و تاییدیه های کارفرما به صورت ارسال در گروه واتساپ مشتمل بر شماره ۰۹۱۹۰۹۷۰۸۵۰ و یا ارسال فردی اعلام می گردد و یا به ایمیل کارفرما ارسال می شود .
ماده ۲ – موضوع قرارداد
طراحی گرافیکی بنر ها مرتبط با موضوع وبسایت قالب فروشگاهی ، شرکتی و یا چندمنظوره وردپرسی برای وبسایت خریدار به آدرس اینترنتی که در هنگام سفارش پکیج اعلام می نماید.
ماده ۳ – مبلغ قرارداد
مبلغ قرارداد، مبلغ توافقی بین مجری و کارفرما است که توسط کارشناسان تیم کلاژ با توجه به پروژه اعلام می گردد.
ماده ۴ – مراحل پرداخت
مراحل پرداخت به صورت کامل و واریز کارت به کارت به شماره کارت 6037998147229610 بانک ملی ایران و صاحب حساب آقای سعید نیکنام می باشد.
دقت شود که پرداخت به منزله قبول تمامی شرایط و ماده های این قرارداد است و پس از پرداخت امکان لغو سفارش از طرف مشتری و عودت هزینه نخواهد بود .
ماده ۵ – مدت انجام قرارداد
مدت انجام موضوع این قرارداد ، مدت مقرر شده در سایت برای هر پکیج می باشد و از تاریخی که مدارک توسط خریدار برای مجری ارسال شود، شروع و در تاریخ تعیین شده خاتمه می پذیرد.
تاریخ شروع قرارداد از زمان ثبت سفارش و دریافت وجه واریزی و تاریخ شروع انجام پروژه دقیقا از زمانی آغاز خواهد شد که سفارش دهنده تمامی موارد خواسته شده از سوی مجری که در پایان این قرارداد ذکر شده است را آماده و ارسال کرده باشد.
مدت زمان ارسال این موارد از سوی مشتری نیز محدود بوده و اگر در زمان خواسته شده ارسال نشود ، پروژه انجام نخواهد شد و هزینه به عنوان خسارت به نفع مجری در نظر گرفته خواهد شد .
ماده ۶ – تعهدات طرفین و نحوه ی تعامل
* پیمانکار متعهد به رعایت اصل محرمانگی در قبال اطلاعات دریافتی از کارفرما در طول قرارداد می باشد.
* پیمانکار متعهد به ارائه ی مشاوره های فنی به کارفرما در هر مرحله ای از کار به صورت رایگان می باشد.
* مالکیت پروژه و برند متعلق به کارفرما و مالکیت معنوی طرح متعلق به پیمانکار میباشد و پیمانکار میتواند طرح نهایی را به گونه ای که به اصل طرح آسیب وارد نشود امضا نماید.
* به جهت تحویل به موقع پروژه کارفرما می بایست موارد مورد نیاز پیمانکار را بلافاصله ، پس از اعلام به ایشان تحویل دهد در غیر این صورت معادل آن به زمان تحویل پروژه اضافه خواهد شد.
* به جهت تحویل به موقع پروژه کارفرما می بایست موارد مورد نیاز مجری را بلافاصله ، پس از اعلام به ایشان تحویل دهد ، در غیر این صورت معادل آن به زمان تحویل پروژه اضافه خواهد شد و پس از یک ماه از ثبت سفارش پروژه در صورت عدم همکاری و ارسال موارد درخواست شده توسط کارفرما پروژه لغو و هزینه پرداختی با توجه به رزرو پروژه توسط مشتری به عنوان خسارت مجری در نظر گرفته خواهد شد.
* کارفرما موظف است در صورت تخصصی بودن خدمات سایت تصاویر ، متن ، مقاله و رفرنس های مربوطه را به مجری ارائه دهد.
* بازبینی طرح ها فقط شامل ترکیب رنگ و بنر ها به صورت نحوه چیدمان و ظاهر سایت خواهد بود و در هر پروژه فقط و فقط یک بار امکان بازبینی وجود خواهد داشت.

ماده ۷ -فسخ قرارداد
فســخ یک جانبه قرارداد از سوی کارفرما به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود و پس از ثبت سفارش و پرداخت هزینه ، هیچ مبلغی عودت نخواهد شد.

این ماده مشتمل بر شرایط عدم همکاری کارفرما نخواهد بود و در صورت عدم همکاری کارفرما در زمان مقرر ( یک ماه از زمان ثبت سفارش ) قرار داد فسخ و هزینه به عنوان خسارت به نفع مجری در نظر گرفته خواهد شد.

ماده ۸ – قانون حاکم بر قرارداد
این قرارداد از هرنظر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ماده ۹ – نسخه های قرارداد
این قرارداد در ۹ ماده، به زبان فارسی و به منزله قرارداد کلی شناخته می شود و دارای ارزش و اعتبار می باشد.
این نسخه قرارداد و تبصره های ذیل آن در تاریخ ثبت سفارش با انجام مراحل خرید توسط کارفرما و پس از واریز به منزله این است که به امضاء متعاقدین رسیده و طرفین با امضای این قرارداد ، خود را متعهد و ملزم به اجرای کلیه مفاد آن و پیوست های مربوطه می دانند.

همین حالا با ما تماس بگیرید!